Lidské potřeby - přehled

1.1 Lidské potřeby   
    

Co potřebujeme všichni
  

Všichni potřebujeme dýchat, jíst, pít, být oblečeni tak, aby nám nebyla zima ani vedro. Chceme se cítit bezpečně. Tožíme po tom, abychom byli milováni. Možná se to zdá divné, ale většina lidí na světě tyto potřeby nemá uspokojeny.

Děti v České republice patří k té nevelké části lidské populace, která o nedostatu mnoho neví. Většina našich základních potřeb je uspokojena. Můžeme si zkusit vyplnit malý dotazníček.

Máš svou postel?
Spal jsi dnes v noci ve své posteli?
Jedl jsi včera?
Najedl jsi se do sytosti?
Pil jsi čitou vodu?
Pokud tě něco bolí, můžeš navštívit lékaře?
Pokoušel se tě někdo zabít?
Máš své rodiče a prarodiče?
Můžeš chodit do školy?
Musíš pracovat, abys získal jídlo?
Máš oblečení a obutí?
Máš svoje hračky?
Na většinu těchto otázek odpovídá mnoho dětí ve světě NE!

Pokud chcete vědět přesněji, jak je to ve světě, najděte si pomocí internetového vyhledávače a klíčových slov "globální vesnice" model, který ukazuje, jak by vypadal svět, kdyby se skládal jen z jedné vesnice o stu obyvatelích.

Malé shrnutí základních lidských potřeb a hlavně zdrojů pro jejich uspokojování: Jsou to kromě vzduchu a vody (i ta se musí upravovat pro pití) především výrobky a produkty, které se získávají zpracováním surovin a také energie, které se musí vyrobit. 

Co si můžeme vybrat

Vyšší potřeby, mající většinou nemateriální povahu, ale ve výsledku i ony nějak souvisí s materiálním světem. Vzdělávání, kultura, náboženství, láska, uznání, seberealizace (moižnost uskutečnit svá přání, plány).     

Co vlastně vůbec nepotřebujeme

Mnoho věci ve skutečnosti nepotřebujeme. Ti, kdo nám je nabízí, ale chtějí naše peníze. To je důvod, proč nám někdo neustále něco nabízí. Televize, rozhlas, noviny, stěny domů, výkady, letáky, všechno na nás doslova křičí, kupu, spotřebovávej, vyhazuj! Říká se tomu konzumní společnost nebo taky společnost plýtvání. Reklama, slevy, móda, tak zvané "celebrity" (zdánlivě významní lidé) to všechno jsou jen nástroje pro umělé vyvolání spotřeby. Lidé nakupují a konzumují nikoli proto, že uspokojují svoje potřeby, ale proto, aby jiní lidé vydělali peníze. Ztrácí svobodu.      

Co možná potřebujeme, ale nevíme o tom

 Některé potřeby se projeví až v situacích, kdy hledáme smysl věcí, svoji roli ve světě, snažíme se porozumět sobě i lidem kolem. Potřeba sdílení, potřeba sounáležitosti, potřeba meditace, to vše a mnohé jiné se objevují v průběhu života. Mnoho let se lidé věnují sobě, poznáváni světa, ale potom se objeví potřeba založit rodinu, mít děti.    

Shrnutí


Většina toho, čemu se říká pokrok, modernizace, vývoj společnosti je projevem stejné věci. Snahy uspokojit rozmanité potřeby lidí. Od těch nejjednodušších, až po ty nejvyšší, někdy obtížně pochopitelné.

Last modified: Monday, 29 April 2013, 11:50 PM
Skip Navigation

Navigation