Řízení změny - doporučení

1.4 Řízení změn

Tentokrát opravdu stručně   

Když víme, jak změny fungují, můžeme toho využít.

Ŕídit (změnit) můžeme jen sebe. Mnohl lidí se i v dospělosti domnívá, že ostatní se kvůli nim změní. Je to naprostý nesmysl, ale je podivné, kolik chytrých lidí mu věří.

Řízení změn je především učení se. člověk, který se vyzná v sobě, vyzná se i ve světě. Protože už víme, že změnit můžeme jenom sebe, měli bychom se starat o to, abychom byli na změnya co nejlépe připraveni.

Jsme spoučástí lidské společnosti. Úpěšný člověk umí porozumět ostatním lidem, sdělit jim své názory a myšlenky. Náš svět je výsledkem spolupráce. Kdo umí spoluracovat s ostatními, rozmnožuje toto společné dědictví a míří k spokojenému a úspěšnému životu. Sociální sítě na internetu ještě více posilují tuto lidskou vlastnost. Můžeme komunikovat a spolupracovat s mnoha lidmi s celého světa.

Last modified: Tuesday, 30 April 2013, 12:38 AM
Skip Navigation

Navigation