Lidské potřeby a inovace

Lidské potřeby a inovace

Lidé mají své potřeby. Základní, podobné jako jiné živé organismy, jako jsou vhodná teplota, potrava, voda, rozmnožování. Lidé však mají i složitější typicky lidské potřeby, jako je společnost ostatních, uznání, láska, učení, krása a taky moc, majetek, peníze. Potřeba je vždy to, co nás nutí do nějaké činnosti. Pokud nám v dosažení potřeby něco brání, nějaký problém, překážka, obtíž, snažíme se jej překonat. Máme důvod se snažit. Někdy je řešením při cestě k tomu, po čem toužíme nebo co nutně potřebujeme nějaký nový postup, nápad, vynález. Něco nového, co vyřeší náš problém. Na cestě k řešení (tzn. vynálezu, objevu či inovaci) ale nesmí být příliš mnoho nevýhod (překážek), které by člověka mohly odradit. Jedna nevýhoda se dá překonat, mnoho nevýhod (působících současně) zpravidla ne.

Snáze si tuto myšlenku zapamatujeme s použitím moudrého výroku filosofa Platóna: „Potřeba je matkou vynálezů.“

Pokud existuje silná potřeba a jedna nevýhoda, která brání jejímu dosažení, dá se říci, že je to nadějná situace pro inovaci. (Pokud chcete použít odborný výraz, mluví se mezi odborníky o „selektivní“, výběrové nevýhodě.) Nevýhoda působící jen jednou nás k činnosti nepohne. Teprve, když se nějaká nevýhoda opakuje, začneme to řešit.

Dobře se to pamatuje ve spojení s rčením: „Co tě nezabije, to tě posílí.“

Last modified: Monday, 1 April 2013, 10:36 PM
Skip Navigation

Navigation