Osnova témat

  • Podnikání

    Kurz podnikání je rozdělen na 10 modulů, které se tématicky zabývají motivací k podnikání, podnikatelským plánem, marketingem, základními ekonomickými výpočty a kategoriemi v podniku, formami podnikání, povinnostmi podnikatele a etikou v podnikání.

    Kurz spustíme stiskem tlačítka Start modulu na úvodní stránce. Každý kurz obsahuje několik slidů, uvnitř kurzu je pohyb umožněn pomocí šipek na spodní liště, případně výběrem konkrétního slidu v nabídce na spodní liště. Po výkladové části následuje krátký test, vyhodnocení výsledků a na závěr je uvedeno několik zajímavých internetových odkazů k probíranému tématu.

Přeskočit: Navigace

Navigace

Přeskočit: Prohledat fóra

Prohledat fóra