Řízení změn - několik rad

V našem kurzu se inovacemi zabýváme opravdu důkladně a tak se stručně zmíníme i o jejich řízení. 

Nemusíte vystudovat vysokou školu, abyste se stali odborníky na řízení změn nebo inovací.

Prozradíme vám recept úspěšných lidí na to jak zvládat úspěšně inovace.

1) Nejprve si připomeňme, že ze slovem inovace je spojeno slovo aktivita.  Dělám něco, protože to chci.

2) Kdo máte rádi hesla, nabízíme jedno, které se nám osvědčilo: "Když něco chceš, tak to udělej a moc se s tím nepárej!"

3) Záleží na tom, odkud aktivita vychází. Od vás nebo odněkud jinud? Kde je centrum aktivity? Snažte se vždy, aby bylo ve vás!

4) Vždycky je lepší uskutečňovat své, myšlenky, své plány, nést odpovědnost za své chyby a omyly, radovat se ze svých úspěchů a vítězství.

5) Pokud se nebudete řídit vlastními cíli, budete se muset řídit cíli někoho jiného.

6) Vždy je lepší žít život podle svých představ, než podle cizích.

Neznamená to být sobecký a bezohledný. Naopak! Vzpomeňte si, inovace je cesta vpřed a ku prospěchu. 

Starejte se o to, abyste včas rozpoznali, co je nové, rozumné, lidem a přírodě užitečné a sami se rozhodlij, jak se přičiníte o to, aby svět byl i vaší zásluhou o kousek lepší.

Last modified: Monday, 29 April 2013, 11:54 PM
Skip Navigation

Navigation