1 Proč interaktivní výuková prostředí?

Interaktivní výuková prostředí jsou moderním nástrojem, který dokáže žákům představit témata svou povahou jednodušší, ale i značně komplexní. To je nezbytnou podmínkou vzdělávání pro udržitelný rozvoj v oblasti ekonomiky i životního prostředí, protože to odpovídá povaze představovaných jevů - tj. typicky delšímu časovému horizontu, ve kterém se zásahy projeví, a celkové provázanosti.

Mimo toho jsou interaktivní výuková prostředí pro žáky i významně motivační, protože jsou atraktivní díky své formě podobné počítačovým hrám.

V neposlední řadě umožňují rozvíjet myšlenkové dovednosti, které souvisí s typem vědeckého myšlení obvykle uplatňovaným v přírodních a exaktních vědách, neboť umožňují aktivně experimentovat. Žáky lze snadno vést ke stanovování hypotéz, zpracování zjištěných údajů a vyvozování závěrů z nich.

Pokud ovšem jdeme oproti běžným přístupům ještě o krok dále, lze dosáhnout i toho, že žáci nebudou pouze "konzumenty" takto připraveného výukového obsahu, ale mohou se sami stát i jeho tvůrci a šiřiteli. A o to jsme se v případě námi připravených interaktivních výukových prostředí pokusili také.

To vše je činí v principu velmi hodnotnou didaktickou pomůckou, která by neměla chybět ve výbavě moderních pedagogů.

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings