Návod na instalaci offline verzí

Pro spuštění offline verzí jednotlivých interaktivních výukových prostředí je vždy potřeba mít nainstalován příslušný softwarový nástroj. Tyto softwarové nástroje jsou tři - NetLogo, Scratch a Sable/Vensim runtime.

V případě software NetLogo je třeba nejdříve jednou stáhnout a spustit instalační soubor (NetLogo5.0.2Installer.exe), který je k dispozici zde. Poté stačí otevřít soubor s příslušným interaktivním výukovým prostředím (má příponu .nlogo) a interaktivní výukové prostředí se spustí.

V případě software Scratch je třeba nejdříve jednou stáhnout a spustit instalační soubor (ScratchInstaller1.4.exe), který je k dispozici zde. Poté stačí otevřít soubor s příslušným interaktivním výukovým prostředím (má příponu .sb) a interaktivní výukové prostředí se spustí.

V případě software Sable/Vensim runtime je třeba jednou stáhnout a spustit instalační soubor (SableRuntimeSetup.exe), který je k dispozici zde. Poté stačí dvojklikem otevřít soubor s příslušným interaktivním výukovým prostředím (má příponu .spk) a interaktivní výukové prostředí se spustí.

Last modified: Sunday, 27 January 2013, 12:06 PM
Skip Navigation

Navigation