Jak vyčistit odpadní vody ze skládek

Odpady jsou velkým problémem všude. V článku je několik zajímavých informací. NApříklad kolik stojí likvidace jedné tuny komunálního odpadu. Je v něm popsáno také využití "kosmické" technologie, která vznikla při vesmírném výzkumu. NASA je kosmická agentura Spojených států amerických. Zajímavé je, jak může posloužit technologie určená původně ke zcela jinému účelu. Není to rozhodně nic neobvyklého. Teflon na povrchu kuchyňských nádob má podobný původ. Mohl by to být zajímavý rpojekt pro zvídavé mladé lidi, pátrat po tom, které z věcí, dnes běžně používaných má svůj původ v kosmickém výzkumu.   

Skip Navigation

Navigation