Scénáře budoucnosti

Jestli je něco opravdu nejisté, tak je to předvídání budoucího vývoje světa.

Nevíme přesně, co se stane. To bychom museli mít spolehlivě fungující křišťálovou kouli, jakou mají pohádkoví kouzelníci. A tu nemáme.

Neznamená to, že o budoucnosti nemáme přemýšlet. Naopak. Jen je rozdíl mezi hádáním co bude a uvažováním o různých možnostech vývoje.

Přesně o to se pokouší i vědci a politici. Na co přišli? Můžeme si to stručně popsat na třech možných scénářích:

Učící se společnost

Vlády a lidé spolupracují, hodně prostředků se věnuje na výzkum a vytváření inovací. Je podporováno vzdělávání, lidé se učí po celý život. Vznikají nová pracovní místa, inovace se soustřeďují na špičkové technologie, na šetření zdroji, využívání obnovitelných zdrojů, energetickou účinonst. Modernizuje se doprava, zlepšují se podmínky pro podnikání, hlavně u malých a středních podniků. Společnost se rozvíjí, lidem se žije dobře, klesá počet těch, kteří jsou chudí. Shrnuto - Vzdělaní lidé zavádějí chytré inovace, které umožňují udržitelný rozvoj společnosti, kde jsou v rovnováze hospodářství, příroda i zájmy lidí.

Po nás potopa

Pokračuje plýtvání zdroji, úzká skupina lidí dále bohatne, ale roste počet chudých a nespokojených. Mnoho lidí nemá práci, podmínky pro život většiny lidí se zhoršují. I když se hodně vyrábí a spotřebovává, lidem se nežije lépe. Jsou velké rozdíly mezi lidmi i mezi zeměmi. Některých zdrojů začíná být citelný nedostek. Příroda je dále ničena a podmínky pro život většiny lidí se stále zhoršují. Shrnuto - Úzká skupina mocných vyčerpává bezohledně zdroje, jen aby udržela svoji moc. Společnost plýtvání má jediný smysl, zvyšovat bohatství a moc těchto lidí.

Vraťme se na stromy

Vývoj společnosti se zpomaluje, vyrábí se méně, společnost jako celek i jednotlivci chudnou. Mizí pracovní příležitosti, společnost jen obtížně zajišťuje své základní funkce. Lidé ztratili víru v budoucnost, ve společenství, starají se jen o sebe a své přežití. Vytváří se malé skupinky, které si pomáhají. Upadá vzdělání, kultura, lidé se snaží zajistit si základní věci a tak upadá i péče o přírodu. Zbylé přírodní zdroje jsou čerpány každým, kdo se jich zmocní. Vývoj se zastvil, společnost se rozpadá. Shrnuto - Po bezhlavém plýtvání přichází stejně bezhlavé šetření. Neinvestuje se do chytrých inovací. Upadá vzdělání a společnost jako celek chudne a rozpadá se. Lidem se žije špatně.

Pro náš krátký kurz tyto popisy stačí. Teď se zamyslete nad tím, který ze tří scénářů by se vám nejvíc líbil. Ne ten, který si myslíte, že nastane. Ten, který chcete pro sebe a své děti. Nejsme figurky na šachovnici. Můžeme svět kolem sebe ovlivňovat. Pokud budeme chtít a pokud budeme umět. Právě pro ty z vás, kterým není jedno v jakém světě budou žít jsme vytvářeli tento kurz.

Nechceme vám radit, co máte dělat až budete dospělí. Achceme vás ale požádat, abyste o podobě svého světa rozhodovali. Nenechávejte to na jiných. Je to váš svět.

Tedy náš společný svět. Jak řekla před lety Norská ministerská předsedkyně: "Naše společná budoucnost."

letim

Jak jste se rozodli? Bude potopa? Vrátíme se stromy nebo se staneme učící se společností spolupracujících lidí? My jsme se už rozhodli. A vy?

Last modified: Friday, 3 May 2013, 10:20 PM
Skip Navigation

Navigation