Trojí pohled

Často, když se máme rozhodnout nebi si na něco vytváříme názor si nejsme jisti, zda se rozhodujeme správně. Jen málokdy jsme ale v situaci, kdy se musíme rozhodovat opravdu rychle, během několika minut. Většinou máme mnohem více času. Co můžeme udělat pro to, abychom si mohli říci, že jsme si věc dobře promysleli?

Nabízíme několik jednduchých a dobře zapamatovatelných pravidel. Neznamená to, že byste je měli používat v každé situaci. Dovedeme přece rozlišit věci důležité.

Pravidlo první "lupa". Napřed se na problém podívejte opravdu důkladně. Věnujte pozornost i detailům a podrobnostem. Tak si všimnete i důležitých věci, které byste na první pohled přehlédli nebo těch, které chtěl někdo úmyslně zamaskovat.

lupa

Pravidlo druhé "dalekohled". Na každý problém je užitečné podívat se z dostečného odstupu. Někdy i časového. Jak vypadá věc z vzdálenějšího pohledu, když zmizí detaily? V jakých nových souvislostech ji uvidíme?

dalekohled

Další pravidlo zní "třikrát to otoč" nebo taky "použij trojí brýle".

Nejprve se na věc podíváme modrými brýlemi. Je  to pohled hospodářský - ekonomický. Kolik to bude stát, co to přinese za náklady, zisk, užitek, výdělek, zda to budou lidé kupovat a podobné otázky.

modré brýle

Další pohled je "zelený". Díváme se na věci zda nepoškozují přírodu, životní prostředí, zda nevytváří příliš odpadů nebo nepotřebovávají příliš surovin a energie. Odborně se tomu říká environmentální pohled.

zelené brýle

Posledním z trojice pohledů je pohled "červenými brýlemi". Je to pohled sociální, při kterém posuzujeme věci podle toho, jak působí na lidi, na jejich životy, společenství, zdraví, pracovní příležitosti, zvyky, tradice, hodnoty.

červené brýle

Všechny pohledy jsou stejně důležité. Moudré rozhodnutí je takové, při kterém se podaří vyvážit všechny vlivy. Jen taková rozhodnutí vedou k světu, který se vyvíjí udržitelně.  Znamená to, že i vaše děti budou mít stejnou příležitost pít čistou vodu, dýchat neznečištěný vzduch, chodit do lesa a jíst kvalitní potraviny jako to mohli dělat vaši rodiče a vy. Znamená to být moudrými hospodáři.

Úkol pro vás:

Nejlépe si to vyzkoušíte na nějakém příkladu.

To, že se nafta těží z podzemních ložisek na pevnině a v moři víte. To že její potřeba neustále roste a její zásoby se tenčí také víte. Vědci vyvinuli způsob, jak získat neomezený zdroj nafty. Jen neí úplěn jasné, jestli je to opravdu dobrý nápad.

Pčečtěte si článek, udělejte si na věc názor a promluvte si o tom ve třídě se polužáky a s vaším učitelem/učitelkou.

Nezapomeňte:

Lupa - dalekohled - třikrát otočit.

Zde naleznete text článku. Asi si budete muset vzpomenout, co je to bakterie a uhlovdíky, ale to už je "lupa".

 

 

Last modified: Friday, 3 May 2013, 9:37 PM
Skip Navigation

Navigation