Inovace a jejich prudký rozvoj

Pro to, abychom se vyznali ve světě kolem nás, je důležité pochopit, že se většina technologií začala vyvíjet neklontrolovatelně a velice rychle. V předchozích částech kurzu jsem si připomínali výrobky a technologie, které jsou staré ticíce let a stále vyhovují. CHléb nám chutná takový, jaký se pekl před staletími. I když je pečen v moderních pekárnách, je to stále chléb z mouky, vody a kvasnic. To se nedá říci o vývoji některých moderních technologií především těch, které souvisí s počítači, internetem, roboty a tenikou obecně. Také některé oblasti medicíny vyolávají naději i oavy zároveň.

Někteří vědci, kteří se vývojem technologií zabývají (například Ray Kurtzweil) dokazují, že technologie se začaly vavíjet exponenciálně. Jednoduše řečeno každá další generace výrobků má vlsastnosti, které ji od předchozích odlišují ne o jednotky a le o stanebo tic¨sícínásobky . Tisíckrát rychlejší, stiokrát levnější pětsektkrát menší, atd. Na počítačích je tento vývoj nejzřetelnější.

Z toho plyne otázka. Máme se budoucnosti obávat, když nevíme, kam se tento vývoj bude ubírat? Nemusíme se bát zítřka,a le měli bychom usilovat ně několik věcí:

1) Snažit se věcem kolem sebe dobře rozumět.

2) Uvažovat o možných rizicích.

3) Vyrábět věci, které jsou spolehloivé a úsporné.

4) Vždy "třiktrát přemýšlet" - vpříštích kapitolách si řekneme, co to znamená.

Last modified: Wednesday, 1 May 2013, 10:53 PM
Skip Navigation

Navigation