Téměř všechno už tu jednou bylo

Mnoho znalostí a dovedností bylo v průběhu staletí zapomenuto a některé poznatky, materiály nebo postupy znovu objevujeme a využíváme.

Všichni jste se učili o době kamenné, o lovcích a sběračích, kteří neznali kovové nástroje. Jejich nástroje byly z přírodních materiálů, ostří často z nerostů, jakými jsou například pazourek či sopečné sklo obsidián. Poté, co se lidé naučili zpracovávat kovy, nejprve bronz a potom železo, nikdo si na kamenné nástroje nevzpomněl. Před pár lety někoho napadlo, že by mohl zkusit z pevných nekvových materiálů vyrábět nože. Dnes jsou keramické nože běžnou součástí kuchyní.

Podobné je to s jiným využitím keramiky. Archeologové, kteří se zabývají starými kulturami se velmi často setkávají s keramickými střepy, jako pozůstatky dávných obyvatel. Keramické nádoby byly dlouho jediným způsobem, jak uchovávat a vařit potraviny. Postupně se objevovaly kovové nádoby a v druhé polovině dvacátého století nádoby plastové. Nyní se opět vracíme ke keramice a největším hitem poslední doby jsou pánve s keramickým povrchem.

I zubní náhrady se vyráběly nejdříve z kovu, nejčastěji ze zlata, potom z plastů a dnes jsou ty nejkvalitnější a nejdražší umělé zuby keramické. Proč?  Keramika je velmi tvrdá a odolná.

Povrch amerických raketoplánů, které koncem dvacátého století a počátkem soletí jednadvacátého dopravovaly do vesmíru družice a kosmonauty, byly pokrývány keramickými destičkami, aby odolal žáru pří návratu zpět na Zemi.

Jeden z prvních materiálů, který se člověk naučil používat, tak nachází další a další uplatnnění.

Pokusíte se najít další příklady?

Last modified: Wednesday, 1 May 2013, 9:47 PM
Skip Navigation

Navigation