Inovace a systém

2.3 Inovace jako součást širšího systému
    

Pokud chceme porozumět tomu, jak vznikají a jak se šíří inovace, měli bychom se snažit pochopit, jak inovace fungují.

Kde se bere energie pro změnu? Jednoduše se dá odpovědět slovem "soutěž". TEn, kdo chce v soutěži o zdroje, zákazníka, trhy obstát, musí nabízet prostě lepší věci, služby. Musí nabízet to, co lidé chtějí. Lepší věci za méně peněz s menší spotřebou surovina práce, dnes už i s menším odpadem. Protože je soutěž tak významná, je důležité, aby byla férová, spravedlivá, podle pravidel. O korupci, podvodech jste už určitě slyšeli.

Další silou je to, že jednotlivé státy i Země jako celek má omezené zdroje, které můžeme využívat. Množství orné půdy, pitné vody, nerostných surovin, atd.

Na druhé straně se o tyto zdroje dělí stále více lidí. Pokud by každý Ind, Afričan nebo Číňan spotřebovával tolik zdrojů k¨jako obyvatel USA nebo Evropy, svět by se zhorutil za pár desetiletí.    

Invace probíhají podobně jako některé přírodní děje. Po období růstu a rozvoje přichází období útlumu, úpadku.

To všechno je součástí celkového vývoje naší civilizace. Nevíme kam přesně vývoj směřuje, ale víme jistě, že musíme velmi pečlivě zacházet s omezenými zdroji planety. ŘAda inovací současnosti se naštěstí zaměřuje právě na úspory surovin a energií.

Čeká vás mnoho zajímavých úkolů.

Last modified: Tuesday, 30 April 2013, 1:03 AM
Skip Navigation

Navigation