Jen pro zvídavé

Tohle je opravdu trochu navíc, pro ty, které naše procházka inovacemi opravdu zaujala.

Odborníci vždy mají snahu věci třídit. Tak vzniklo i třídění inovací, které se používá mezi odborníky.

0. řád = obnova původních kvalit - snažíme se vrátit výrobnímu zařízení jeho původní stav
1. řád = změna kvantity - např. příjem více lidí
2. řád = adaptace výrobního systému - přesunu výrobu na stroje s vyšší výkoností a stroje s nižší výkoností prodám
3. řád = změna kvality = snažím se vylepšit konstrukci výrobku, abych snížil jeho výrobní náklady
4. řád = nová varianta - zlepším výrobek, zlepšením některých funkcí
5. řád = nová generace - změna významných funkcí, aniž by byla měněna jeho koncepce (elektronické výrobky)
6. řád = nový druh - uplatnění nové konstrukční koncepce, ale zachování původního principu
7. řád = nový rod výrobků - zcela nový princip funkce (fungování), operace skalpelem nahrazena operací laserem

Last modified: Tuesday, 30 April 2013, 12:50 AM
Skip Navigation

Navigation