Tvořivé myšlení a inovace

Velkým výzvou a příležitostí pro inovace a to i ty rozvratné je udržitelný rozvoj. Inovace pro udržitelnost budou vyžadovat velkou míru tvořivosti. Je to prostor pro vás.

Podívejme se na další příklady inovací, které se mohou stát v blízké budoucnosti významnými.

Zřejmě největší rozvratná inovace nastane v průběhu následujících desetiletí ve chvíli, kdy se podaří zvládnout technologii výroby energie slučováním jader vodíku. (Stručně řečeno, při sloučení dvou jader vodíku vzniká jádro hélia a uvolní se velké množství energie. Princip je znám a použit v mimořádně ničivé vodíkové bombě. Vědci nyní hledají cestu, jak tuto energetickou přeměnu řídit.) Další informace pro obzvláště zvídavé naleznete například zde http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=38359. Lidstvo bude mít k dispozici prakticky neomezený a přitom čistý zdroj energie. Všechny dosavadní zdroje energie i průmysl kolem nich budou nahrazeny novou technologií. Do výzkumu a vývoje této technologie vkládají jednotlivé firmy a země nemalé prostředky.

Další oblastí bouřlivého vývoje jsou genové manipulace a vytváření genově manipulovaných organismů. Rostliny a živočichové s úplně novými vlastnostmi mohou zásadně změnit některá odvětví hospodářství. Dá se očekávat velký pokrok v medicíně. Lidský věk se dále prodlužuje a lidé chtějí své roky prožívat ve zdraví.

Jako příklad z této oblasti může posloužit zpráva o úspěchu vědců, kteří genovou manipulací vytvořili fosforeskující koťátko imunní proti nemoci AIDS. Snad se jim podaří i pro lidi užitečnější věci.

http://www.novinky.cz/koktejl/244727-vedci-stvorili-fosforeskujici-kotatko-imunni-vuci-aids.html  

Umělé orgány a jejich „pěstování“ je inovace, která donedávna patřila do oblasti fantastické literatury. Dnes už je pěstování lidských orgánů pro účely jejich pozdější transplantace skutečností. Všimněte si, že se zde nezmiňujeme o transplantacích jako o inovaci. Dnes už se jedná o rozvinutou oblast medicíny.

http://www.novinky.cz/veda-skoly/266927-v-britanii-pestuji-nahradni-lidske-organy-brzy-transplantuji-umely-nos.html

Jedna z nejzajímavějších inovací zřejmě proběhne v oblasti umělé inteligence. Už dnes jsou vyvíjeny součástky před několika lety zcela nepředstavitelné. Vyvíjí se robotika, které společně s pokroky v oblasti umělé inteligence může velmi rychle dojít do stavu, kdy lidé budou schopni vyrábět stroje, které se umí učit a reagovat podobně, jako myslící člověk. Taková inovace může být opravdu rozvratná v pravém smyslu toho slova.

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/242226-myslici-cip-otevira-cestu-k-pocitacum-ktere-budou-umet-predvidat.html

Už dnes se stále častěji setkáváme s propojením člověka a techniky. Kybernetické organismy, ve kterých budou propojeny organické a technické části doslova jsou už skutečností. V noci na 13. října 2012 zemřel sedmatřicetiletý Jakub Halík muž, který po unikátní operaci v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny žil více než půl roku se speciálními pumpami místo nemocného srce. Halík čekal jako jediný člověk na světě několik měsíců na vhodného dárce pro transplantaci srdce. Čeští lékaři, zabývající se transplantacemi patří mezi světovou špičku. Umělá ledvina není už nic nového a ušní implantáty se také používají dost běžně.

http://vtm.zive.cz/tranzistory-napojene-na-lidskou-tkan-jsou-realitou

Velkou inovací srovnatelnou s nástupem kopírek a počítačových tiskáren bude pravděpodobně zavedení 3D tiskáren. Tyto tiskárny už se vyrábějí a jsou schopny „tisknout“ ze speciální hmoty různé předměty. Dokonce je návod na tuto tiskárnu nabízen zdarma na internetu a existuje řada fanoušků této technologie, která pro ni vyvíjí programy. Takto Pokud se tato inovace prosadí, budou si lidé doma pomocí těchto zařízení vytvářet předměty, které doposud museli nakupovat hotové. Dá se předpokládat, že to zasáhne mnoho výrobních odvětví. Ještě něco je na této technologii fascinující. Tyto stroje jsou vlastně schopny kopírovat cokoli, tedy i samy sebe. I v tomto případě tu máme kandidáta na rozvratnou inovaci.

Pokud se na inovace podíváme z většího nadhledu, byl i vynález atomové bomby rozvratnou inovací. Způsobila, že se na otázku války a míru začali lidé dívat jinak. Taková hrozivá zbraň způsobila, že soupeřící mocnosti nevstoupily od roku 1945 do vzájemného otevřeného konfliktu. Hrozba vzájemného sebezničení byla a je stále příliš velká. Více než 67 let žije Evropa v míru, nepočítáme-li některé místní konflikty. To je v dějinách nebývalá věc. 

Vraťme se ještě jednou na začátek přemýšlení o inovacích. Inovace potřebuje podmínky, za kterých má naději přejít od nápadu, vynálezu, objevu ke skutečnému uplatnění a rozšíření. Stále je tu však na prvním místě člověk, jeho myšlenky a nápady, vědomosti, zkušenosti a především tvořivost, fantazie a odvaha. Vědomosti a zkušenosti můžeme získat usilovnou prací a studiem, tvořivost, fantazii a odvahu v sobě musíme pěstovat. Nejde se jí naučit, jako se učíme novým slovíčkům nebo matematickým vzorcům. Právě proto jsou tvořiví lidé s fantazií a odvahou pouštět se do inovací v současnosti tolik ceněni.

Přikládáme několik odkazů jako příklad:

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-52694250-dva-studenti-provedli-spatne-vypocty-pri-pokusu-a-vytvorili-unikatni-cerny-hlinik?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

http://zpravy.ihned.cz/c1-52631660-mlada-vedkyne-testovala-potkany-prisla-na-metodu-jak-zkoumat-zavisle

http://zpravy.ihned.cz/c1-52625460-mlady-vedec-sestrojil-po-domacku-rentgen-ted-ho-chce-vyrabet-firma

http://zpravy.ihned.cz/c1-52609910-cesky-student-zaujal-americany-na-gymnaziu-vymyslel-pusku-na-baterky

http://zpravy.ihned.cz/c1-52464410-student-objevil-ekologictejsi-cestu-k-alkoholu-zajimaji-se-o-nej-farmaceuticke-firmy

 

Naše krátké nahlédnutí do světa rozvratných inovací uzavřeme shrnutím, že úspěch budou mít v budoucnu pravděpodobně ty inovace, které budou přispívat udržitelnému rozvoji světa, což znamená především:

  • Zlepšení kvality života lidí,
  • snížení spotřeby surovin při výrobě produktů nebo poskytování služeb,
  • snížení závislosti na centrálních zdrojích surovin a energií,
  • snížení spotřeby energií při provozu zařízení,
  • snížení množství odpadu při provozu zařízení nebo poskytování služeb a možnost jeho opětovného využití. 

Kdo takové inovace bude vytvářet? Odpověď je jednoduchá a krátká. Nemusíte nad ní nijak dlouho přemýšlet. Budete to VY!

Last modified: Tuesday, 2 April 2013, 12:22 AM
Skip Navigation

Navigation