Inovace a udržitelný rozvoj

Seznamme se s některými inovacemi, které jsou z hlediska udržitelného rozvoje významné.

Recyklace, třídění odpadů. Původně to byla jen dobrá myšlenka. V mnohých obcích se velmi rychle rozšířila. Mnoho lidí dnes ukládá svoje odpady do barevných kontejnerů. Tímto roztříděním se z odpadu stává cenná surovina. Dávají je tam zdarma a firmy zabývající se recyklací získávají svoje suroviny jen „za odvoz“. Sběrné dvory slaví úspěch tím, že umožňují lidem zbavit se nepotřebných věcí zdarma a bez pocitu provinění při jejich odhození do přírody.

Velmi rozumnou inovací je zpětný odběr elektrických spotřebičů a použitých baterií a zářivek. Cenné suroviny tak mohou být znovu využity. 

Je velmi pravděpodobné, že se tento scénář bude opakovat i u dnes problematického radioaktivního odpadu z jaderných elektráren. Palivové články uložené v kontejnerech představují dnes odpad. Je zatím uložen v prostoru jaderných elektráren. Hledá se místo pro jeho dlouhodobé uložení. Hledá se velmi těžko, protože jen málokterá obec chce takové zařízení na svém území. Po vyřešení jejich bezpečného přepracování na nové jaderné palivo se stanou pravděpodobně velmi ceněnou surovinou.

Existuje něco jako rozvratná inovace i v oblasti odpadů? Zdá se, že ano. Internet dnes umožňuje provoz elektronických bazarů (Bazoš www.bazos.cz, Aukro www.aukro.cz) nebo dokonce stránek, kde svoje zbytečnosti můžete nabídnout k využití zdarma (Nevyhazuj to  www.nevyhazujto.cz). Podstatné je, že bylo hodně lidí, kteří potřebují levně řešit svoje problémy s tím, co už nepotřebují a že je nástroj, jak to udělat, aniž bychom museli nikam chodit. Mimochodem internetové bankovnictví nebo rychle se rozvíjející internetové obchody jsou další podobné příklady. Myšlenka je jednoduchá. Tam, kde se člověk přesouvá z místa na místo a zatěžuje životní prostředí zplodinami z dopravních prostředků a zažívá nepohodlí, ztrátu času i peněz jen proto, aby předal někde informaci, je mnohem rozumnější předat tuto informaci prostřednictvím elektronických sítí. Je to mnohem levnější, rychlejší a ohleduplnější k životnímu prostředí.

Charakter rozvratné inovace mají i alternativní zdroje energie v podobě fotovoltaických a fototermických panelů. Je tu mnoho lidí, kteří jsou závislí na drahé elektřině z centrálních zdrojů od velkých energetických společností. Nemají možnost měnit příliš cenu, i když dnes už je možné si vybírat mezi dodavateli energií. Proto je pro mnoho lidí lákavé pořídit si vlastní zdroj energie a být tak měně závislí na dodavatelích energie. To se týká fotovoltaických a fototermických panelů na budovách a nevyužitých prostorech. Obrovské farmy slunečních panelů na polích nejsou rozhodně příznivé životnímu prostředí.

S rostoucími cenami pohonných hmot pro automobily se postupně vrací myšlenka elektrického pohonu dopravních prostředků. Podle dosavadního vývoje v této věci to budou spíše malé firmy, které budou tyto technologie prosazovat. Elektrokola jsou hitem tohoto roku a zažívají velké rozšíření. Jak to bude s automobily? Budou vznikat malé pružné podniky, které budou přestavovat automobily na elektrický pohon, tak, jako dnes přestavují na plyn?

Last modified: Tuesday, 2 April 2013, 12:21 AM
Skip Navigation

Navigation