Jak se vaří inovace

Už toho o inovacích víme celkem dost. Můžeme se tedy pustit do jednoho z těžších témat, kterým jsou inovace, které probíhají nespojitě, skokem, přeryvem. Někdy se jim říká také rozvratné inovace. Zůstaneme u tohoto názvu, i když zní trochu zvláštně.

Některé výrobky, produkty způsobí po svém zavedení na trh nebo po svém rozšíření, že dojde k změně nebo zániku celých výrobních odvětví. Ukažme si to na některých příkladech.

Vynález a především rychlé rozšíření knihtisku Johanesem Gutenbergem v polovině patnáctého století znamenal, že mnoho lidí, kteří dříve nemohli psané texty vlastnit a číst, mohlo mít vlastní listiny a knihy. Číst mohli i ti, kteří sice číst uměli, ale neměli prostředky na nákup drahých, ručně psaných knih. Druhá důležitá věc byla, že knihy se staly dostupnými i tím, že opustily klášterní a univerzitní knihovny a staly se zbožím. Důsledky byly obrovské. Informace se mezi lidmi šířily mnohem rychleji a svobodněji než dříve a zanikla profese písařů i klášterní „skriptoria“, dílny na opisování knih. Naopak se rozvinuly profese tiskařů, knihařů, novinářů, nakladatelů, knihkupců. Obecně platí, že je-li velké množství lidí, kteří by měli o něco zájem a nemohou si to dovolit kvůli cenové nedostupnosti a zároveň jim brání v pořízení další překážky, třeba vzdálenost nebo to, že věc je dostupná jen na jednom místě, nebo je jen pro někoho, jsou tu podmínky pro rozvratnou inovaci. Ručně psané knihy byly drahé a byly jen v klášterních a universitních knihovnách a byly jen pro někoho.

Srovnejte si myšlenky, protože přidáme ještě jednu věc. Rozvratná inovace = hodně lidí, kteří chtějí něco, na co nemají peníze + ještě další překážky například vzdálenost, nedostupnost. Další věc, kterou je dobré vědět o rozvratných inovacích je to, že přichází obvykle zdola. Od jednotlivců, malých skupin, malých podniků a firem. Velké firmy se snaží udržet stav, jaký pracně vybudovaly.  Inovují jen málo nebo tak, aby uspokojili klienty, kteří mají čím platit. Tak se stává, že se některé výrobky stávají pro svoji složitost a přepychovost pro většinu lidí zbytečně drahé (luxusní terénní automobily za milion pro cestu po normálních silnicích do práce, luxusní a superpřesné hodinky s mnoha funkcemi za desítky či stovky tisíc, abychom se podívali, kdy mám jít na oběd, mobily s mnoha funkcemi, které vůbec nepotřebujeme a nevyužijeme, další příklady si určitě doplníte sami).  

Budeme se držet inovací v oblasti, která nás zajímá, tedy našeho životního prostředí, informačních a komunikačních technologií a samozřejmě vzdělávání.   

Ukažme si jednu takovou velkou rozvratnou inovaci na příběhu digitální fotografie. První fotografie byly neobratné a složité přístroje na skleněné desky. Když bylo sklo nahrazeno umělou hmotou a vznikl svitkový film, zmenšily se i rozměry fotoaparátů a fotografování se stalo běžnou věcí i pro amatéry. Černobílé svitky byly postupně nahrazeny barevnými filmy, populární se staly barevné diapozitivy. To byl vývoj postupného zdokonalování. Zdokonalovala se optika, ale především materiál, na který byl snímek zaznamenán. Pravděpodobně doma najdete staré fotoaparáty, které jsou sice použitelné, ale dnes už nikdo nemá trpělivost vyrábět fotografie složitým způsobem, jako dříve. Rozvratná inovace nastala ve chvíli, kdy se fotoaparát propojil s elektronikou a obraz byl zaznamenán elektronickým čipem do paměti fotoaparátu. Jeho zpracování probíhá úplně jinak, digitální fotografie si můžeme posílat prostřednictvím internetu po celém světě, upravovat je v počítači a vytisknout na počítačové tiskárně. Navíc dnes už i fotoaparáty zabudované v mobilních telefonech poskytují kvalitní fotografie a videa. Firmy, které dříve vedly na trhu s fotoaparáty, dnes už neexistují, nebo vyrábí optické součásti fotoaparátů.

Nastoupily a rozvinuly se firmy nové. Pravidlo bylo stejné. Mnoho lidí chtělo fotografovat levně a jednoduše, výroba barevné fotografie doma byla velmi složitá, musela se zadávat a byla velmi drahá. To byly podmínky, které vedly k rozvratné inovaci v této oblasti.

Last modified: Tuesday, 2 April 2013, 12:16 AM
Skip Navigation

Navigation