Jak se slavní lidé mýlili

Expertní posouzení technologického rozvoje

Elektrická výstava v Paříži s účastí českého Františka Křižíka se konala v roce 1881. V roce 1888 (tedy rok před tím, než byla v Paříži dokončena slavná Eiffelova věž) pronesl jeden tehdejší vynikající fyzik a inženýr (Osborne Reynolds, 1842 - 1912) tento svůj zcela chybný expertní názor:

„Elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé v elektrických vedeních jsou příliš velké. Bylo by snazší užívat provazových poháněcích pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji.“

Viděli jste snad někdy někde v krajině pro přenos energie poháněcí pásy od kladky po kladku? Nesmysl. Experti a společenské autority se mýlili v době Edisona a mýlí se i dnes. A nejde jen o opakovaně nepřesné předpovědi ekonomů, ale i technici se mohou občas mýlit.

V této situaci je nejrozumnější spolehnout se na vlastní názor, učit se kritickému myšlení, abyste byli schopni vyvodit dělat vlastní závěry z často protikladných informací, které vás každodenně obklopují. A vypadá to tak, že takových informací bude čím dál tím více.

 

I slavný Edison se mýlil

Americký Thomas Alva Edison měl kdysi prohlásit: „Nechci vynaleznout nic, co by se nedalo prodat.“

Edison byl sice mimořádně úspěšný, vynálezce i obchodník, ale někdy se ve svých odhadech mýlil. Ve své době nedocenil význam tehdy nově objeveného elektrický střídavého proudu a sám chybně vsadil na stejnosměrný proud. Střídavý elektrický proud se i přes svou nebezpečnost stejně tržně prosadil, protože možnosti možností jeho praktického využití v průmyslu i domácnostech (aplikační potenciál) byl mnohem vyšší než u stejnosměrného elektrického proudu. Stejnosměrný proud se však také prosadil. Dodnes se úspěšně uplatňuje v počítačích a sdělovací technice. Na rozdíl od střídavého proudu se dá uchovávat v přenosných zdrojích - bateriích.

 

Časová prodleva od nápadu po praktickou realizaci

Historie vynálezů a inovací ukazuje, že od nalezení nové technické možnosti k jejímu praktickému využití může uplynout dlouhá doba. Rozhodují o tom hlavě dvě věci. Musí být k využití i další nové technologie a materiály, které jsou nutné k uplatnění nového vynálezu. Profesor Armin Delong se v roce 2005 stal prvním nositelem ocenění Česká hlava. Delong získal významné ocenění v roce svých 80. narozenin za malý, levný a svým principem odlišný elektronický mikroskop (LVEM5), který pracuje při nízkém elektrickém napětí a zobrazuje některé objekty lépe než velké a drahé vysokonapěťové mikroskopy. Princip přesného zobrazení při nízkém napětí byl sice znám již několik desetiletí před tím, ale v té době neexistovaly kvalitní součástky, pro jeho sestavení. Princip se nedal realizovat. Proto také již v 70. letech 20. století neuspěl se stejným nápadem finský profesor Vilska. Tento případ ilustruje časovou prodlevu při vzniku revolučně nového výrobku.

O rychlosti realizace nových objevů a nápadů rozhoduje také způsob, jak jsou podniky nebo jiné organizace řízeny. Čím více vedoucích předpisů, pravidel a omezení, tím hůř se inovace vytváří a prosazují. Malé, často nové firmy s jednoduchou organizací mohou vytvářet překvapivé množství úspěšných inovací. (Pro zapamatování vám může posloužit věta z filmu Princezna ze mlejna „Malej ale šikovnej“.)

Rychlost vývoje je ale často dosažena za cenu mimořádného vypětí a mimořádných obětí. Připomeňme si příběh jednoho z nejúspěšnějších inovátorů současnosti Billa Gatese. Během studií na univerzitě i při podnikání pracoval Bill Gates na počítači někdy nepřetržitě 24 i 48 hodin, aby udržel vyvíjený počítačový program v hlavě. Pak ale únavou usnul na místě. Spolužáci Billa Gatese dnes říkají, že si nikdy o něm nemysleli, že by se z něj mohl stát někdo významný, „už pro to jeho spávání na stole v počítačové učebně“. Podnikatelský partner Billa Gatese Paol Allen toto vražedné pracovní tempo nevydržel a dostal rakovinu. Vyléčil se sice, ale už nepodniká.(Pro zapamatování vám může posloužit stará moudrost „Dosáhnout úspěchu přes noc trvá několik let.“)

Last modified: Monday, 1 April 2013, 5:34 PM
Skip Navigation

Navigation