S-křivka

Nerovnoměrný vývoj, dle tzv. S-křivky

Vývoj výrobku je možné vyjádřit graficky. Na vodorovné ose je zaznamenán čas a na svislé ose rychlost zlepšování výrobku. Zachycuje tedy typický průběh vývoje nějakého produktu (výrobku). U naprosté většiny výrobků má tento graf tvar písmene „S“.

Jak je vidět z obou křivek, zpočátku se nový výrobek zlepšuje velmi pomalu. Pak, ve střední části S-křivky, jde zlepšení výrobku strmě nahoru, prostředky do jeho vývoje vložené se výrobci vrací, výrobek vydělává. Ve třetí části S-křivky se zlepšování výrobku opět zpomalí, až se úplně zastaví. Možnosti dalšího zlepšení se již vyčerpaly. (Pro zapamatování vám poslouží lidová moudrost „Žádný strom neroste do nebe.“)

Porovnejme obě křivky. Žárovka byla v té době teprve na počátku své S-křivky technického rozvoje, zatímco Křižíkova obloukovka již u konce. Hlavní důvod proč byla obloukovka nakonec vystřídána žárovkou, nebyla vyšší svítivost žárovky, ale hlavně její pohodlnější užití během své životnosti. U obloukovky se průběžně opalovaly kontakty, a bylo je proto nutno průběžně k sobě mechanicky přisunovat a po čase i vyměňovat za nové. (Když se něco pohybuje, zpravidla se to po čase opotřebuje a porouchá!) Avšak žárovka (bez jakýchkoliv pohyblivých částí) naopak svítila spolehlivě v průběhu celé své životnosti a bez potřeby údržby.

Zajímavé je srovnání svítivost a energetické účinnost u současných zdrojů osvětlení. Svítivost se měří v Lumenech. Různá osvětlovací tělesa jsou různě účinná.Kolik která technologie dokáže získat svítivosti z jednoho Wattu energie?

Klasická žárovka .......................         15 Lumenů z 1 Wattu

Fluorescenční žárovka .............  50 – 100 Lumenů z 1 Wattu

LED osvětlení .......................... 70  - 150 Lumenů z 1 Wattu

 

Na tomto příkladu jsme si ukázali důležitou vlastnost inovací. Výrobky směřují k dokonalosti, tedy stavu, kdy jsou s nimi uživatelé zcela spokojeni. Osvětlení má hlavní účel svítit. Pokud nesvítí dostatečně, má cenu výrobek vylepšovat, aby svítil co nejvíc. Pokud je toho dosaženo, zajímá nás spolehlivost a údržba. Pokud jsme spokojeni i v této věci, začínají o prodeji rozhodovat další vlastnosti, jak je například účinnost přeměny energie na světlo, tedy úspornost.

Můžeme si to shrnout jako cestu k dokonalému výrobku:

Jako další příklad nám může dobře posloužit vývoj letecké dopravy. První letadla měla potíže se vznést a letět. Měla potíže se svou funkčností. Když už letadla vzlétla a letěla, měli pasažéři starosti, aby letadlo nespadlo. Problém byl ve spolehlivosti. Když už letadla létala spolehlivě, pasažéři chtěli během letu sedět a cestovat pohodlně. Problém byl s pohodlností. Když už letadla splnila všechny tři výše uvedené požadavky, stala běžným prostředkem dopravy, pasažéři si dělali starosti především s cenou letenky.

Last modified: Monday, 1 April 2013, 5:24 PM
Skip Navigation

Navigation