Nejlepší inovační firma 2009

Nejlepší inovační firma roku 2009

Prestižní americký časopis Technology Review každý rok hodnotí a vybírá 50 nejvíce inovativních amerických podniků (v oborech energie, internet, materiály, biomedicína a počítače). Jako jeden z padesáti nejvíce inovativních amerických podniků roku 2009 byla vybrána firma Apple Inc. Níže se podíváme na jeden její nový výrobek roku 2010: iPad.

Firma Apple je dnes druhá největší americká firma, když sečteme hodnotu všech jejích akcií (tzv. tržní hodnota firmy). V roce 2010 svou tržní hodnotou (v říjnu 2010 asi 260 miliard dolarů) předstihla firmu Microsoft. A přitom ještě v roce 1993 byla na pokraji bankrotu. Jak je to možné? Firmu Apple Inc. zakládal v 70. letech minulého století Steve Jobs a vždy důsledně usiloval o dosažení co nejlepších možných výrobků. Při tomto inovátorském úsilí měl ale „tyranizovat“ své zaměstnance.

Alespoň někteří z nich to tak vnímali, když se z nich Steve snažil „vyždímat“ co nejvíce. V roce 1983 přetáhl Steve Jobs do své technologicky zaměřené firmy viceprezidenta firmy PepsiCo (Johna Scullyho), specialistu na marketing (specialistu na „prodej slazené vody“, jak to řekl Steve Jobs).

Steve Jobs (28 let) a John Scully v roce 1984 v New Yorku.

Správní rada firmy Apple Inc. ale vybrala do funkce generálního ředitele firmy Johna Scullyho a Steve Jobs pak znechuceně ze své firmy odešel. „Tyranizovaní“ zaměstnanci si oddechli. Specialista na „slazenou vodu“, John Scully, ale bohužel nerozuměl technologii a učinil proto několik špatných strategických technologických rozhodnutí, až se firma Apple dostala na pokraj bankrotu v roce 1993. Koncem roku 1993 byl proto do firmy Apple Inc. povolán zpět Steve Jobs a ten dokázal firmu zázračně pozvednout. Proč? Steve Jobs klade důraz na nové atraktivní výrobky, které silně zapůsobí na zákazníky. S velkým zjednodušením se dá říci, že zatímco John Scully se soustřeďoval především na obchodní triky, Steve Jobs byl skutečným technologickým inovátorem. Slyšeli jste o dlouhých frontách zákazníků na nový iPhone a iPad? Stručný přehled inovací, ve kterých hrála firma Apple významnou nebo hlavní roli:

- osobní počítače Mac

- chytré telefony IPhone

- hudební přehrávače iPod

- tablety iPad

- přenosné počítače MacBook

- nejnověji „všechno v jednom“ (all-in-one) počítaše iMac

- vlastní programové vybavení a další aplikace

Hodnota budov, počítačů a dalších hmotných položek firmy Apple Inc. je asi 60 miliard dolarů (tzv. účetní hodnota), ale její tržní hodnota (součet hodnoty všech akcií) je 260 miliard. Co činí ten dvousetmilardový rozdíl? Říká se, že to tvoří především hodnota designu výrobků firmy Apple. Steve Jobs prý také vždy osobně jednal s designéry, kteří navrhují a vyvíjejí nové výrobky firmy Apple. Ti vytvářejí podstatnou část firemní hodnoty (v angličtině: the game-changing power of design). V jiných velkých firmách se generální ředitelé zpravidla nikdy s designéry své firmy nesetkají a ani je osobně neznají.

Last modified: Monday, 1 April 2013, 5:11 PM
Skip Navigation

Navigation