Technické inovace jako dvojsečná zbraň

4. Technické inovace jako dvojsečná zbraň

Mnohé technické inovace mohou v lidských rukou sloužit jako tzv. „dvojsečné zbraně“. Mohou být využity jak pro dobré účely, tak zneužity pro špatné účely. Mohou škodit i prospívat. Už dávno se říká o ohni, že je dobrý sluha ale zlý pán. Asi jste již slyšeli rčení, že nůž v rukou chirurga (skalpel) život zachraňuje a stejný nůž v rukou vraha život bere.

 

Nemusíme chodit daleko do historie. Rychlý internet umožňuje získávat informace velkou rychlostí kdykoliv a odkudkoliv, kde je připojení. Znamená to také, že můžete být bleskově okradeni o peníze, informace, tajemství, soukromí. Výhoda snadného přístupu k informacím má svou stinnou stránku. Nutnost starat se o bezpečí svého počítače. Pokud neaktualizuje své programy chránící váš počítač, setkáte se brzy s  odvrácenou stranou této inovace. 

Technické inovace jsou poměrně rychlé a za normálních životních podmínek (tj. bez válek, přírodních katastrof nebo rozsáhlých epidemií nakažlivých nemocí) již nevratné. Už jsme si řekli, že u společenských inovací je to poněkud jinak. I proto je důležitá znalost historie a schopnost používat vlastní úsudek. Říká se, že lidé, kteří neznají historii, si musí její stinné stránky zopakovat. Prožít společenské katastrofy znovu. Rozumní lidé se z historie poučí.

Last modified: Monday, 1 April 2013, 4:58 PM
Skip Navigation

Navigation