Technické vynálezy a inovace

3. Technické vynálezy a inovace

Technické inovace jsou oproti inovacím společenským přece jen srozumitelnější. Mezi největší inovace v minulosti patřily například věci, které se dnes zdají naprosto samozřejmé. Jen namátkou: pěstování obilí, zpracování bronzu, později železa, peníze, sedlo s třmeny, kolo, parní stroj, bleskosvod, pluh s radlicí, knihtisk, tkaní látek, výroba a využívání elektřiny, brýle, pojištění, spalovací motor, telefon, rozhlas, televize, očkování, antibiotika, a další, které jistě umíte pojmenovat sami.

Z nedávné historie jen pro připomenutí: umělé hmoty, transplantace lidských orgánů, genetické úpravy organismů, lety do vesmíru, počítače, mobilní telefony, digitální fotoaparáty, tiskárny, jaderné elektrárny, ale také jaderné zbraně, přístroje umožňující nahlížet na věci nesmírně malé i nesmírně velké (urychlovače částic, mikroskopy a obří dalekohledy), lékařské přístroje zobrazující funkce našeho těla. Pokračování by zabralo mnoho dalších listů a nebyli bychom u konce.

Jednou z určitě nejznámějších inovací je obyčejná žárovka. Její vynálezce, Američan Tomas Alva Edison řekl zajímavou větu: „Nechci vynaleznout nic, co by se nedalo prodat.“ To je klíč k pochopení toho, co jsou to inovace.

Technický vynález a inovace není totéž. Inovace je spíše výraz ekonomický, hospodářský než technický.

Technické inovace jsou takové vynálezy a objevy, za které jsou lidé ochotni utratit své většinou těžce vydělané peníze. Jen ty, které se uplatní na trhu! Nikoli ty vynálezy a objevy, které skončí v muzeu kuriozit, nebo se na ně úplně zapomene. Těch opravdu užitečných vynálezů a objevů, které se stanou skutečnými inovacemi je však pouhé jedno procento. Jen jeden vynález ze sta se ukáže natolik užitečný, že se stane inovací! Zdá se vám to málo?

Jenže právě to zhruba jedno procento trvale mění náš svět. Představuje změnu, které říkáme technický pokrok.

Posuďte sami: je jedno procento málo nebo hodně?

•  Zřekli byste se snad vy těžby zlata, když více než 99% vytěžené zeminy je bezcenná hlušina?

•  Lze přirovnat komerčně neúspěšné vynálezy k semínkům, které nepadnou do úrodné půdy?

•  Víte, jakým způsobem o zachování života bojuje příroda? Všimli jste si, kolik semínek vyprodukuje například pampeliška, aby se rozmnožila? Kolik procent z těch velmi mnoha vypuštěných semínek asi padne do úrodné země a ujme se?

Takže je jedno procento prakticky využitých vynálezů málo nebo hodně?

Protože jsou prakticky použitelné technické vynálezy tak řídké, bývá k nim přístup často přezíravý a málokdo jejich objevování systematicky podporuje. Výjimkou tvoří jen některé inovační firmy, jako třeba Google, kde jejich pracovníci mohou strávit až 20% času (tj. jeden den v týdnu!) na vlastních projektech budoucnosti - bez odsouhlasení vedením firmy.

Last modified: Monday, 1 April 2013, 4:54 PM
Skip Navigation

Navigation