Dozrál už čas na sociální inovaci?

2. Dozrál již čas na sociální inovaci?

Když něco pořádně nefunguje, je to důvod, aby lidé hledali lepší řešení, pokoušeli se o inovaci. Nastal již čas pro inovaci?

Na příkladu Řecka se můžeme přesvědčit, kam může vést nezodpovědné hospodaření státu a hromadění dluhů. Ekonomická (hospodářská) krize, která začala v roce 2008, ukázala, že volení zástupci a vlády se při řízení státu mohou chovat velmi nezodpovědně. Při překročení určité hranice už neexistuje dobré řešení takové situace.

Jaká bude společenská inovace na konci tohoto období? To je těžké odhadovat. Bude záležet na mnoha okolnostech. Možností je mnoho. Od postupného rozpadu Eurozóny - společenství zemí platících Eurem, přes rozpad celé Evropské Unie, k přísnějším pravidlům hospodaření se státními rozpočty jednotlivých zemí. V každém případě jsou sociální inovace jedněmi z nejsložitější a nejhůře odhadnutelných procesů. Proto je snadné se mýlit v odhadu budoucího vývoje společnosti.

Last modified: Monday, 1 April 2013, 4:52 PM
Skip Navigation

Navigation