Inovace jako cesta vpřed a ku prospěchu

1. Inovace jako změna vpřed a ku prospěchu

Inovace znamená změnu. Za inovaci se považuje změna pro lidstvo žádoucím směrem, tj. vpřed ve směru technologického a společenského pokroku. Lidé chtějí mít výkonnější počítače, rychlejší internet, účinnější léky, ekologičtější automobily a nechtějí žít a pracovat v podmínkách někdejší feudální či otrokářské společnosti. Lidé obvykle chtějí spokojený život ve společnosti, kde se cítí bezpečně. 

Na rozdíl od technického pokroku, nepostupuje společenský pokrok jen nevratně vpřed. Vývoj společnosti se může také vracet z dosažené vyšší úrovně k nižší. Jeden příklad ze současnosti. Otroctví bylo zrušeno již před několika stoletími. Nicméně možná jste v televizních zprávách viděli a slyšeli, že i dnes jsou v některých zemích najímáni na těžkou práci tzv. moderní otroci. Tito lidé pracují ve velmi nevýhodných podmínkách, které se blíží někdejší otrocké práci - tj. sedm dnů v týdnu, dvanáct hodin denně, a za velmi nízkou mzdu, bez zdravotního a sociálního pojištění. I v naší zemi se občas najdou takoví zaměstnavatelé.

Co z toho vyplývá? O udržení společenského pokroku, lidskou svobodu a dodržování společností dohodnutých pravidel, je třeba stále usilovat. I vaši generaci - dnes patnáctiletých občanů demokratického státu – čeká trvalé hlídání dosažené úrovně společenského pokroku (společenské inovace) a potlačování snah o obracení vývoje zpět. Nebo to snad za vás udělá někdo jiný?

Last modified: Monday, 1 April 2013, 4:48 PM
Skip Navigation

Navigation