Včely - sběr nektaru

Tento applet vyžaduje Javu verzi 5 nebo vyšší. Java musí být ve vašem prohlížeči povolena. Nejnovější verzi Javy můžete nainstalovat odsud.


powered by NetLogo

view/download model file: Vcely-sber-nektaru.nlogo

CÍL

Interaktivní výukové prostředí Včely – sběr nektaru, je určeno především menším dětem a ukazuje, jak včely sbírají na louce nektar. Je možné měnit umístění úlů a rostliny, které jsou k dispozici (druh a množství).

K jakým otázkám by použití interaktivního výukového prostředí mělo vést?

OVLÁDÁNÍ

Jako první se nastaví pomocí táhel počet a typ květin na louce a velikost včelstva. Následně se interaktivní výukové prostředí dle nastavených parametrů inicializuje kliknutím na tlačítko [Inicializace], tímto postupem se lze kdykoliv vrátit do výchozího stavu. Jeden úl s nastavenou velikostí včelstva se umístí doprostřed a květiny se v požadovaném množství rozmístí náhodně po louce.

Další úly je možné přidávat kliknutím na tlačítko [Přidat úl]. Po kliknutí na tlačítko [Přesunout úl] a následném přetažení úlu levým tlačítkem myši je možné úl libovolně přesunout po louce.

Tlačítko [Spustit sběr nektaru >] spouští simulaci, opětovným kliknutím na toto tlačítko se simulace pozastaví.

UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY K ŘEŠENÍ

Vzhledem k zaměření interaktivního výukového prostředí na menší děti může jít především o rozvoj základních myšlenkových dovedností typu zjišťování a porozumění závislosti mezi proměnnými, tj. experimentování. Zároveň je možné trénovat některé základní matematické operace (sčítání, odečítání) apod.

Nastavme v prvním případě:

Kde je v daném případě nejvýhodnější úl na louce umístit, aby včely vyprodukovaly co nejvíce medu za 300 kroků? V tomto případě by odpověď měla znít, že tam, kde je nejvíce květin na jednom místě. Přesunutím úlu na různá místa, spuštěním simulace na 300 kroků, odečtením nožství nasbíraného medu a porovnáním to lze ověřit. Je-li simulace příliš rychlá či pomalá, je možné rychlost změnit (táhlo standardně nastavené na “normal speed”).

Další příklad může směřovat k tomu, které květiny jsou pro včely výhodnější? Odpověď lze zjistit například tak, že se nastaví množství květin na maximum, čímž se odstraní vliv jejich náhodného umístění. Případně lze opakovat pokus při několika náhodných rozmístěních, nicméně pak by byl potřeba spočítat průměr. Následně se porovnají množství nasbíraného medu při různých typech květin za konstantní dobu. Po provedení experimentu by mělo být zřejmé, že včelám nejvíce vyhovují slunečnice. Otázkou k další diskuzi může být to, proč je tomu tak - zde je to způsoben tím, na jakou vzdálenost jsou květy schopné přilákat včely a jak rychle se v nich nektar obnovuje.

Obnovování nektaru lze následně využít jako analogii při diskuzi ohledně obnovitelných zdrojů energie.

JAKÉ ÚLOHY LZE V TOMTO INTERAKTIVNÍM VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ ŘEŠIT?

1. Bez zásahu do výpočetního modelu

S tímto interaktivním výukovým prostředím lze provádět různé experimenty, které se týkají závislosti množství medu produkovaného včelstvy na následujících faktorech:

Včelstva v modelu sbírají nektar a vyrábějí z něj med, ovšem zároveň i med spotřebovávají v závislosti na velikosti včelstva (podle vzorce počet-dělnic-ve-včelstvu / 20000 za jeden časový krok).

Květiny jsou schopny včely přilákat na nektar na různou vzdálenost (slunečnice na 5 políček, kopretina na 2 políčka), jinak včely poletují náhodně. Také se nektar v květinách podle typu různě rychle obnovuje (u slunečnic za 5 časových kroků, u kopretin za 10 časových kroků). Z toho lze mj. odvodit, že jsou slunečnice výhodnější květiny pro včely.

Podle množství květin musí včely nalétat různou vzdálenost. To lze také pozorovat.

Na výsledky lze navázat např. i ekonomické úvahy. Například kolik budou činit tržby, když se prodá vyprodukovaný med apod. Umístění většího množství úlů zase může uvést úvahy ohledně konkurence. Do jakého množství úlů bude celková produkce medu růst? Jakmile produkce přestane s více úly růst, je patrný vliv konkurence, kdy se nektar není schopen obnovovat dostatečně rychle, aby uživil všechna včelstva.

2. Se zásahem do výpočetního modelu

Jednoduchým zásahem do výpočetního modelu je například možné změnit parametry typů květin.

Další možností je zakomponovat závislost množství včel ve včelstvu na dostupnosti nektaru. Při dosažení určité velikosti včelstva se pak může silné včelstvo rozdělit a část z něj odletí pryč.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Vytvořeno v rámci projektu ESF CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech řešeného Asociací pedagogů základního školství ČR. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

http://www.vcele.eu

Použití tohoto software se řídí licenčním ujednáním Creative Commons BY-SA (viz http://www.creativecommons.cz/).

© 2012 Proverbs, a.s.