Průběžné vs. jednorázové investování

Tento applet vyžaduje Javu verzi 5 nebo vyšší. Java musí být ve vašem prohlížeči povolena. Nejnovější verzi Javy můžete nainstalovat odsud.


powered by NetLogo

view/download model file: Prubezne_vs_jednorazove_investovani.nlogo

CÍL

Cílem tohoto interaktivního výukového prostředí je ukázat vztahy mezi rizikem, výnosností a volbou časového horizontu investování na příkladu pravidelného průběžného investování a investování jednorázového.

K jakým otázkám by použití interaktivního výukového prostředí mělo vést?

OVLÁDÁNÍ

Na začátku je potřeba provést počáteční nastavení - v případě tohoto interaktivního výukového prostředí jde o očekávaný růst ceny ročně, tj. prakticky trend výnosnosti investice, a očekávanou volatilitu, tj. kolísavost hodnoty investice určující míru rizika.

Po počátečním nastavení můžeme začít hrát hru. Nejprve je nutné inicializovat prostředí, tedy stlačit tlačítko [Inicializace].

Každý měsíc máme k dispozici nových 1000 Kč, u kterých se můžeme rozhodnout, zda je budeme celé či zčásti investovat. Neinvestované peníze zůstávají k dispozici i v budoucnu, takže například můžu celou naspořenou částku investovat jednorázově pouze jednou ročně.

Po nastavení svého rozhodnutí v příslušném měsíci lze pokročit v čase kupředu. Na výběr je ze 3 možností - [Další měsíc], [Další 3 měsíce] a [Dalších 12 měsíců].

Svou úspěšnost vůči průběžnému investorovi, tj. takovému, který každý měsíc investuje 1000 Kč bez ohledu na vývoj ceny investice, mohu vidět vyjádřenou v % i v grafu.

UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY K ŘEŠENÍ

Úkolem této hry je dosáhnout dlouhodobě většího bohatství, než které dosahuje průběžný investor.

Náš protihráč pravidelně investuje každý měsíc všechny finanční prostředky, které má k dispozici. V našem případě tedy znamená, že investuje každý měsíc 1000,- Kč do akcií.
Za určité období je potřeba se rozhodnout, jakou část svých prostředků vynaložíte na nákup investice, a to na základě vývoje její ceny.

Ponecháme počáteční nastavení a budeme investovat každý měsíc 500 Kč. Po jednom roce porovnáme výsledky s průběžným investorem. Podařilo se ho překonat? Pravděpodobně ne.

Zkusíme tedy změnit své rozhodování na základě následujících pravidel a očekávání:

Zkuste si to zami, určete nyní částky dle svého uvážení a zkuste průběžného investora během jednoho roku překonat.

I když se zopakuje tento průběh několikrát, ukáže se, že je to téměř nemožné. Je to dáno tím, že nemáme informace o tom, jak se cena bude vyvíjet. Průběžné (pravidelné) investice dosahují lepších výsledků, jelikož:

Hráči se může povést překonat průběžného, pokud např. několik měsíců neinvestuje žádnou částku a poté najednou nakoupí větší množství investic. Tím se mu zvýší jejich hodnota, ale další měsíce se opět dostává k finančním prostředkům srovnatelným s průběžným investorem a znovu může investovat pouze nižší částky. Z dlouhodobého hlediska je tudíž tento stav pouze jednorázový, nikoliv však udržitelný.

JAKÉ ÚLOHY LZE V TOMTO INTERAKTIVNÍM VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ ŘEŠIT?

1. Bez zásahu do výpočetního modelu

Tento model ukazuje rozdíl mezi průběžným a jednorázovým investováním za různých podmínek z hlediska výnosnosti a rizika investice. Lze pomocí něj řešit celou řadu úloh, které souvisejí s investičními strategiemi a investičním trojúhelníkem (výnosnost, riziko, likvidita).

Lze ho využít pro diskuzi nad různými investičními produkty a časovým horizontem investice.

2. Se zásahem do výpočetního modelu

Model lze rozšířit a upravit například o následující prvky:

POUŽITÉ ZDROJE

Vojtko, V. (2008) Dokážete překonat průběžného investora?

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Vytvořeno v rámci projektu ESF CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech řešeného Asociací pedagogů základního školství ČR. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

http://www.vcele.eu

Použití tohoto software se řídí licenčním ujednáním Creative Commons BY-SA (viz http://www.creativecommons.cz/).

© 2012 Proverbs, a.s.